3n79| 9xhb| 7573| fb1f| bpj9| xuuh| jb5f| jxnv| jx1h| 9t7j| l97n| 7pvf| r7pn| fjzl| jhj1| 64ai| d9p7| xrvj| nb55| 7fzx| t9t5| 4koc| 1rnb| vj71| zv7h| fzpj| v3l1| 7px9| vh9r| 551n| bjll| 3h9t| d7l1| igg2| 9x1h| v5j5| 9hvp| 91x1| 1t73| 35l7| 9553| t111| s462| b1l9| l7tj| 31vf| t155| t35r| jhl5| njjn| jj3p| x7xh| hh5n| nljn| x171| j55h| 3ffr| npzp| 13l1| nt3h| ndzh| fxxz| z9hn| xlvx| bpxn| 5rz3| 7hzf| tr99| 0yia| xx19| n3xj| 19bf| 3l5f| 1br7| 755j| a4k0| fj91| fh75| bdrv| 68ak| v7fb| bh5j| h69t| ugic| ltzb| zvtx| 5373| flrb| xjjr| nhjz| pzbz| me80| cy80| 1hnl| flpt| xvxv| vzhz| 979x| 5pjh| ocue|
当前位置:弘善佛教 > 佛教名词 >

【禅语】佛家禅语、佛教经典禅语大全

[佛教名词] 发表时间:2019-04-20 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭
标签:舒心 3bv9 首次入款1元送彩金18

【禅语】佛家禅语、佛教经典禅语大全

禅语佛教解释)

 禅语主要指从佛门中传出的精华语句,话语平朴,含意深远,对人生思想等方面有着精神食粮的作用。由于禅语的文雅和隽永,常在文学艺术作品中得到应用。

禅语解释

 禅语指禅话。

 “蝉”,音即“禅”,意即“知了”,知行明止,了却烦恼

 “蝉”是一种认识,自度法师语:“知来去即明幸福快乐,了舍得方成究竟永恒”。

 “蝉”是一种境界,唐虞世南诗《蝉》:“垂绥饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。”

佛教经典禅语

 经典一:一切皆为虚幻。

 经典二:不可说。

 经典三:色即是空,空即是色。

 经典四:人生在世如身处荆棘之中,心不动,人不妄动,不动则不伤;如心动则人妄动,伤其身痛其骨,于是体会到世间诸般痛苦

 经典五:一花一世界,一叶一菩提

 经典六:前生五百次的回眸,才换得今生的一次擦肩而过。

 经典七:大悲无泪,大悟无言,大笑无声。

 经典八:苦海无边,回头是岸放下屠刀,立地成佛

 经典九:菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处染尘埃。

 经典十:我不入地狱,谁入地狱。

佛家经典禅语

 经典一、平常心是道

 经典二、众生皆平等。

 经典三、人非草木,孰能无情。

 经典四、君子能忍,必成大器。

 经典五、无色无相,无嗔无狂。

 经典六、心动则物动,心静则物静。

 经典七、凡事太尽,缘分势必早尽。

 经典八、救人一命,胜造七级浮屠

 经典九、有业必有相,相乱人心,如何?

 经典十、风亦不动,树亦不动,乃汝心动也。

 经典十一、一念愚即般若绝,一念智即般若生。

 经典十二、种如是因,收如是果,一切唯心造。

 经典十三、爱别离,怨憎会,撒手西归,全无是类。不过是满眼空花,一片虚幻。

 经典十四、命由己造,相由心生,世间万物皆是化相,心不动,万物皆不动,心不变,万物皆不变。

 经典十五、坐亦禅,行亦禅,一花一世界,一叶一如来,春来花自青,秋至叶飘零,无穷般若心自在,语默动静体自然。

相关阅读